Om oss

Sweden Longstay är en del av Stay Smart Group. De tre grundarna Maximilian Hermelin, Adam Morgan och Christian Loklint har alla lång erfarenhet av att skapa, bygga samt driva företag inom fastighetsbranschen och alla dess områden. Det som kännetecknar företagskulturen är hög energi, oräddhet, hårt arbete och stor glädje i allt vi gör. Vi tror att dessa komponenter inte bara kommer att leverera de bästa resultaten över tid utan också den högsta nivån av kundservice. 

Vår affärsidé

Sweden Longstays affärsidé är att äga högavkastande fastigheter och matcha rätt fastighet med den optimala hyresgästen. Vi hittar rätt fastigheter i rätt områden till rätt pris. Vårt egna byggteam bygger om och renoverar byggnaderna för att anpassas efter våra kunders behov. Detta skapar ett långsiktigt samarbete med fleråriga hyresavtal. I många fall öppnar vi egna Sweden Longstay-anläggningar där vårt företag driver och hyr ut möblerade lägenheter, studios och rum till företag och organisationer.

Våra kunder och hyresgäster

Sweden Longstay-hyresgäster är i första hand företag och organisationer som behöver boende för sina anställda under sina olika projekt. Vi har kommuner, statliga myndigheter, byggföretag och privata vårdgivare som är kunder till oss. Sweden Longstay äger fastigheterna där vi erbjuder olika boendelösningar med hög nivå under varumärket Sweden Longstay. Genom att äga fastigheterna och även driva verksamheten sticker ut från våra konkurrenter som ofta hyr sina fastigheter med vinstdelningsavtal. Våra verksamheter ger oss god likviditet som möjliggör expansion i form av nya fastighetsförvärv. Allt i ett sunt tempo med en sund belåningsgrad som också tål konjunkturnedgångar.

Vårt team och medarbetare

Sweden Longstay har ett team av extremt kunniga och engagerade medarbetare. Teamet är sammansatt för att kompletterar varandra optimalt. Utöver vår administration har företagsgruppen en organisation med egna boendevärdar, fastighetsskötare, byggnadsarbetare samt egen städpersonal. Detta för att kunna upprätthålla hög kvalitet och förmedla företagets värderingar på alla nivåer. Över tid har vi sett att denna företagsstruktur skapar kvalitet i allt vi gör ända fram till slutkunden. Detta optimerar inte bara driften töver tid utan blir även kostnadseffektivt. Företaget tar även hjälp av externa partners vid behov som är noga utvalda och som delar våra värderingar, arbetssätt när det kommer till kundservice, hållbarhet och miljömedvetenhet. Kort sammanfattat, på Sweden Longstay har vi världens bästa medarbetare.  

Angle down

Kundservice

Hög service och tillgänglighet är en av våra hörnstenar i vår organisation. Detta för att kunna tillhandahålla den bästa produkten och upplevelsen eller våra kunder.

Angle down

Lagarbete

Som ett team på Sweden Long Stay strävar vi efter att nå framgång tillsammans med våra kunder och partners. Kontakta oss för att ta reda på vad vi kan göra för din organisation.

Angle down

Våra fastigheter

På Sweden Longstay utvecklar vi våra fastigheter och bostäder efter våra kunders behov. Efter många års erfarenhet vet vi vad som är viktigt för dig.

Vårt lag

Här är vi. Till din tjänst. Hjälper gärna ditt företag att hitta den bästa bostadslösningen. Kontakta gärna medlemmar från vårt fantastiska Sweden Longstay-team med världens bästa medarbetare.

Adam Morgan

Delägare/medgrundare

Maximilian Hermelin

Delägare/medgrundare

Christian Loklint

Delägare/medgrundare

Christian Öhlander

Verksamhetschef

Hanna Hallingström

Ekonomi

Emelie Gentele

Ekonomi

Tobias Björkman

Fastighets förvaltning

Sabine Vejdemo

Säljagent

Marcus Carlsson

Boendechef

Malin Karlsson

Husmor/Städchef

Tommy Stålhand

Fastighetsskötare/Vaktmästare

Bobby Bruhn

Fastighetsskötare/Lokalvårdare

Ifoema Eze

Lokalvårdare

Marizol Einarsson

Lokalvårdare

Linas

Bygg & renovering