Teenuste tingimused

Prindi see lehekülg

1. Definitsioonid

Tarnija - Stay Smart AB, 559337-Box 3395, 10367 Stockholm või mõni selle sidusettevõte.

Broneering - Es on tehtud broneering ühe või mitme konkreetse majutusasutuse kohta.

Klient , ettevõte või muu juriidiline isik, kes teeb broneeringu või ostab Teenusepakkujalt toote või teenuse.

Külaline - iga isik, kes kasutab Teenusepakkuja majutusasutust. Isik võib olla nii külaline kui ka klient.

Majutus - mis tahes vara, mida Teenusepakkuja rendib välja.

teenus - mis tahes teenus, mida Teenusepakkuja pakub kliendile, mis ei ole majutusasutus ise (nt täiendav puhastus, parkimine jne)

Toode - Mis tahes toode, mida Teenuseosutaja pakub kliendile (nt toit ja jook)

Hoone reeglid - Reeglid, mida külalised peavad järgima. Mõned majutusreeglid on üldised ja kehtivad kõikides majutusasutustes ning mõned on konkreetselt iga majutusasutuse kohta.

2. Sissejuhatus

Tingimusi kohaldatakse siis, kui klient rendib majutusasutuses Majutusasutuse Teenusepakkujalt. Need tingimused on osa Teenusepakkuja ja Kliendi(te) vahelisest lepingust.

Klient vastutab lepingu kõigi aspektide, sealhulgas käesolevate tingimuste läbivaatamise eest. Kui klient kinnitab oma majutuse broneeringu ja/või toote või teenuse tellimise teenusepakkujale, nõustub klient ka nende tingimustega. Teenusepakkujal on õigus lugeda lepingu rikkumiseks, kui klient tegutseb vastuolus lepingu, käesolevate tingimuste või majutusasutuse reeglitega, mis on seotud majutusasutusega, mida klient Teenusepakkujalt rendib.

3. Broneerimine

3.1. Broneeringu tegemise viisid Kliendid saavad Teenusepakkuja juures broneeringu teha, (1) võttes ühendust ühe Teenusepakkuja müügiesindajaga, (2) tehes broneeringu ise Teenusepakkuja veebipõhise broneerimisplatvormi kaudu või (3) tehes broneeringu ise veebipõhise reisibüroo (nt Booking.com ja Airbnb) kaudu.

3.2. Broneeringu kinnitamine Broneering on kinnitatud, kui Teenusepakkuja on saatnud broneeringu kinnituse kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.

3.3. Maksmine Broneering on lõpetatud, kui klient on tasunud kogu broneeringu jäägi teenusepakkujale. Teenusepakkuja võib keelata kliendile juurdepääsu majutusasutusele enne, kui klient on tasunud kogu broneeringu tasumata jäägi teenusepakkujale. Kliendil ei ole nõuet Teenusepakkuja vastu, kui tal on Teenusepakkujale tasumata jääk.

3.4. Kui Klient on teinud broneeringu, mis on pikem kui neli (4) kuud ja tal on sama külaline (personal, isik(ud)) või kavatseb sama külaline viibida samas üksuses (toas või korteris) kauem kui neli (4) kuud, peab ta sellest Teenusepakkujat kirjalikult teavitama aadressil info@swedenlongstay.se

3.5. Kui kliendil on kuuajaline broneering, mis kestab kauem kui neli (4) kuud, ja tal on sama külaline (personal, isik(ud)) või kavatseb sama personal viibida samas üksuses (toas või korteris) kauem kui neli (4) kuud, peab ta sellest teavitama tarnijat kirjalikult aadressil info@swedenlongstay.se

4. Maksetingimused

Tarnija pakub erinevaid maksetingimusi sõltuvalt kliendist ja sellest, kuidas broneering on tehtud. Tarnija teeb iga konkreetse Broneeringu maksetingimused selgeks enne Broneeringu tegemist. Klient peab alati tasuma kõigi broneeringute eest kogu tasumata summa Teenusepakkujale, enne kui Teenusepakkuja annab kliendile juurdepääsu majutusasutusele.

4.1. Broneerimine müügiesindaja kaudu Teenusepakkuja müügiesindajad võivad pakkuda maksmist arve, krediitkaardi ja deebetkaardiga. Kui maksmine toimub arve alusel, on maksetingimused märgitud arvel. Kui makse toimub krediitkaardiga või deebetkaardiga, tuleb makse tasuda kohe.

4.2. Broneerimine veebipõhise broneerimisplatvormi kaudu Tarnijate veebipõhine broneerimisplatvorm aktsepteerib ainult krediit- või deebetkaardiga maksmist. Kui broneerimine toimub broneerimisplatvormi kaudu, tuleb makse tasuda kohe.

4.3. Broneerimine veebipõhise reisibüroo kaudu Veebipõhised reisibürood kontrollivad oma maksetingimusi. Mõned neist pakuvad kliendile võimalust maksta kohapeal, st majutusasutuses. Kui klient valib selle võimaluse, pakub teenusepakkuja maksmist krediit- või deebetkaardiga sissekirjutuspäeval.

4.4 Käibemaksuta arvete esitamisel koos üürniku viitega käibemaksuseaduse 3. peatükis sätestatud maksukohustusest vabastamisele jätab Sweden Longstay Group Rental AB endale õiguse käibemaksu järelmaksule juhul, kui Rootsi maksuamet ei anna maksukohustusest vabastust.

5. Tagatisraha

Tarnijal on õigus nõuda kõigi broneeringute eest tagatisraha. Kui Teenusepakkuja nõuab broneeringu eest tagatist, on tagatise summa märgitud broneeringu kinnituses. Tagatisraha makstakse kliendile tagasi, kui klient on majutusasutusest välja kolinud ja majutusasutus on läbinud tarnija poolt läbiviidud kontrolli. Kautsjonist võetakse maha kulud, mida Teenusepakkuja peab kandma kliendi või kliendi külalise(te) poolt tahtlikult või hooletusest põhjustatud kahjude kõrvaldamiseks. See ei takista teenusepakkujal nõudmast kliendilt täiendavat hüvitist kliendi või kliendi külalise(te) poolt tahtlikult või hooletusest põhjustatud kahjude katmiseks. Teenusepakkujal on õigus tasuda kõik tasumata renditasud ja tühistamiskulud tagatisraha abil.

6. Tühistamine

Maksete tühistamine peab toimuma kirjalikult, e-posti aadressil info@swedenlongstay.se. Tühistamistaotlust, mis on esitatud kõneposti, sotsiaalmeedia või mõne muu kanali kaudu, mis ei ole loetletud heakskiidetud kanalina, ei võeta vastu. Teenusepakkuja jätab endale õiguse nõuda tühistamistasu, kui tühistamine toimub lühikese etteteatamisajaga. Tühistamistasu suurus sõltub broneeringust. Tasuta tühistamiseks peab klient tegema tühistamise ja teenusepakkuja peab selle kinnitama hiljemalt: 2 päeva (48 tundi) enne, kui broneeringu pikkus on 1-6 ööd. 7 päeva enne, kui broneeringu pikkus on 1-3 nädalat. 30 päeva enne, kui broneeringu kestus on 1 kuu või kauem.

7. Üürilepingu lõpetamise etteteatamistähtaeg

Kui üürnik või leping on kuu kaupa sõlmitud ja kestab üle ühe kuu (30 päeva), on etteteatamisaeg alati vähemalt üks (1) kalendrikuu. Kui pooled lepivad kokku muudes tingimustes, peavad need alati olema kirjalikult. Üürnik või ettevõte, kes soovib üürilepingut lõpetada, peab seda tegema kirjalikult, e-posti aadressil info@swedenlongstay. Tühistamistaotlust, mis on esitatud kõneposti, sotsiaalmeedia või mõne muu kanali kaudu, mis ei ole loetletud heakskiidetud kanalina, ei võeta vastu. Kui olete eraisik ja üürite kinnisvara otse rendilepingu alusel, võib etteteatamistähtaeg vastavalt Rootsi seadustele olla kolm (3) kuud. Kui te olete eraisik ja rendite kinnisvara otse üürilepingu alusel, siis olete õige isik, kes võib teate esitada. Kui aga tegemist on ettevõtte üürilepinguga selles mõttes, et teie tööandja üürib kinnisvara, siis peab teate esitama ettevõtte volitatud isik.

8. Tavaline kulumine

Tarnija aktsepteerib majutusasutuse ja selle inventari normaalset kulumist. See tähendab, et Klient vastutab kõigi kahjustuste eest, mis tekivad tahtlikult või hooletusest ja on suuremad kui see, mida võib pidada normaalseks. See kehtib kahju kohta, mille on põhjustanud Klient, üürnikud või külalised või kui majutusasutus on jäänud lukustamata ja on toimunud sissemurdmine või muu sissetung. Teenusepakkujal on õigus parandada kõik sel viisil tekkinud kahjustused kliendi kulul. Klient vastutab ka igasuguse saamata jäänud tulu eest, mis tekib seetõttu, et majutusasutust ei saa remondi ajaks välja üürida.

9. Kolmandate isikute nõuded

Kui Klient rikub oma lepingut, käesolevaid tingimusi ja kokkuleppeid või majutusasutusele omaseid majutusreegleid selliselt, et Teenusepakkuja muutub vastutavaks kolmanda isiku, näiteks üürileandja ees, vastutab Klient Teenusepakkuja ees sama nõude eest, mis kolmandal isikul on Teenusepakkuja vastu.

10. Juurdepääs ja kontroll

Tarnijal on õigus igal ajal kontrollida majutusasutust. Klient peab võimaldama Tarnijale juurdepääsu majutusasutusele kontrollimiseks ja remondiks.

11. Tarnija kohustused ja vastutus

Kui Klient kinnitab broneeringu või ostu ja tasub selle eest, kohustub Teenusepakkuja tegema järgmist: Et kliendil on juurdepääs majutusasutusele kogu broneeringuperioodi jooksul. Et majutusasutus on seadistatud nii, nagu on märgitud broneeringu kinnituses. Majutusasutust hooldatakse ja hoitakse broneeringu kinnituses sätestatud standardite kohaselt.

12. Maja reeglid

Klient nõustub järgima kõiki majutusasutusega seotud majutusreegleid. Need on üldised majapidamisreeglid, mis kehtivad kõigi majutusteenuse pakkujate majutuskohtade suhtes: Klient ei tohi registreerida majutusasutust oma alalise aadressina - majutusasutus on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks Klient ei tohi anda majutusasutusse juurdepääsu inimestele, kes ei ole teenusepakkuja juures külalisena registreeritud - majutusasutus on mõeldud ainult inimestele, kes on teenusepakkuja juures külalisena registreeritud. Klient ei tohi majutusasutust kasutada ega anda seda üle teisele juriidilisele isikule Klient ei tohi ületada Teenusepakkuja poolt majutusasutuses lubatud Külaliste arvu - Külaliste arv on märgitud broneeringu kinnitusel. Klient on kohustatud hoidma majutusasutuse puhtana ja teatama kõikidest riketest Teenusepakkujale kohe, kui need ilmnevad. Klient ei tohi majutusasutust hooletult käsitseda, normaalne kulumine on lubatud - Teenusepakkuja võtab kliendilt tasu iga kulumise eest, mida peetakse tavalisest suuremaks. Klient ei tohi vahetada mööblit, paigaldada seadmeid, vahetada lukkusid ega muul viisil muuta majutusasutust. Klient vastutab selle eest, et keegi ei suitsetaks majutusruumis või selle lähedal - suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud suitsetamiskohtades. Teenusepakkuja nõuab kliendilt 10 000 SEK tasu iga suitsetamise eest. Klient võib kasutada ainult määratud parkimiskohti või avalikke parkimiskohti. Klient vastutab kõigi parkimistasude või trahvide eest, mis võivad tekkida määratud parkimiskohtade mittekasutamisest. Klient ei tohi majutusasutusse tuua loomi. Klient on kohustatud arvestama majutusasutuse ümbruses elavate naabritega ja hoidma mürataset madalal ajavahemikus 21.00-07.00 kõigil nädalapäevadel. Klient ei tohi majutusasutuses ega majutusasutuse territooriumil/aias tegutseda ega tegeleda Rootsi seadustega vastuolus oleva tegevusega. Klient on kohustatud järgima oma majutusasutusele omaseid väljaregistreerimisprotseduure ja tagastama kõik juurdepääsu võtmed majutusettevõttele. Klient on kohustatud järgima kõiki majutusasutusele omaseid majutusasutuse reegleid. Mitte-täielik loetelu majutusasutusele omaste majutusreeglite näidetest on järgmised: (1) kuidas käidelda majutusasutuse prügi, (2) kus ja kuidas parkida sõidukeid ja (3) kuidas käidelda juurdepääsu võtmeid. Klienti teavitatakse majutusasutusele eriomastest majutusasutuse reeglitest broneeringu tegemisel ja/või sissekirjutusinformatsiooni saamisel ja/või majutusasutuses endas.

13. Õigeaegse makse tegemata jätmine

Kliendi poolt arve õigeaegse tasumata jätmine annab Teenusepakkujale võimaluse broneering kohe lõpetada ning klienti ja külalisi majutusasutusest vabastada. See ei vabasta Klienti mis tahes kohustustest, mis tal on Teenusepakkuja ees seoses tasumata maksete ja võimaliku kahjuga.

14. Ümberpaigutamine

Kui majutusasutusega tekib oluline probleem, mis muudab selle kliendile ebasobivaks, jätab Teenusepakkuja endale õiguse pakkuda kliendile alternatiivset majutusasutust, mille tingimused on sarnased broneeringu kinnituses sätestatuga. Teenusepakkujal on seega õigus igal ajal enne sissekolimist või broneeringuperioodi jooksul klienti samaväärsesse majutusasutusse üle viia. Kui ümberpaigutamine toob kliendile kaasa olulise halvenemise, on mõlemal poolel õigus broneering tühistada. Teenusepakkuja ei võta vastutust Kliendi lisakulude eest, näiteks ümberpaigutamise või lepingu tühistamisega seotud kulude eest.

15. Vääramatu jõud

Tarnija ei vastuta kahju või probleemide eest, mis on põhjustatud mis tahes seadusandlikest või regulatiivsetest sündmustest, valitsuse meetmetest, kriisidest, streikidest, blokaadist, boikottidest, blokeeringutest, looduskatastroofidest, sõjast või muudest sarnastest sündmustest, mis ei ole Tarnija kontrolli all. Isegi muudel juhtudel ei saa tarnijat pidada vastutavaks, kui tarnija on sündmustega seoses olnud tavaliselt hoolas.

16. Konfliktide lahendamine

Kaesoleva lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Rootsi õiguse kohaselt Rootsi kohtus.